مرکز رشد واحدهای فناور

شرایط تیم کاری

شرایط تیم کاری


‏دارا بودن شرایط یک شرکت حقوقی توسط تیم

  • وجود حداقل ۳ نفر فارغ التحصیل دانشگاهی مرتبط با موضوع با مدرک کارشناسی و بالاتر که حتما موسس باشند،
  • وجود حداقل یک نفر کارشناس خبره یا هیات علمی با سابقه در زمینه مرتبط به عنوان مشاور یا مؤسس