مرکز رشد واحدهای فناور

خدمات و وظایف

خدمات و وظایف مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان بر اساس اهداف و سیاست های فوق، وظایف و کارکردهایی را برای خود تعریف نموده و تمامی توان خویش را در مسیر تحقق این وظایف و کارکردها به کار گرفته است که در زیر مهمترین آنان ارائه گردیده است:

 • تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد
 • ارائه خدمات مشاوره ای مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات قابل تجاری شدن
 • نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارآیی مرکز رشد
 • نظارت بر فعالیت های واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آنها
 • کمک به رشد هسته ها، شرکت ها و مؤسسات فناوری
 • تأمین فضای کاری مطلوب و خدمات مربوط به زیرساخت‏های فیزیکی با امکانات اولیه اداری و رایانه‏ای
 • حمایت تسهیلات مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد با توجه به حوزه فعالیت آنها به صورت تصویب اعتبارات تأمین کننده خدمات پشتیبانی و تحقیقاتی
 • ارائه خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی
 • ارائه خدمات آموزشی به واحدهای فن‏آور
 • ارائه خدمات ارتباطی، اطلاع‏رسانی و اینترنت پرسرعت
 • ارائه مشاوره‏ های حقوقی، مالی، اعتباری ،پروژه ‏یابی و بازاریابی
 • امکان برگزاری جلسات، سمینار، کنفرانس و نمایشگاه در مرکز رشد
 • ارائه محصولات شرکت‏ها به سایر شرکت‏ها و ادارات متقاضی
 • تبلیغات کلی مرکز رشد که به معرفی واحدهای فن‏آور منجر می‏گردد
 • تلاش برای فراهم آوردن حمایت‏های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز
 • شناسایی منابع مالی و جذب سرمایه‏گذاران و دریافت تسهیلات مالی و اعتباری
 • تسهیل در جذب اعتبارات مصوب طرح‏ها و پروژه ‏های تحقیقاتی
 • برقراری ارتباط با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و پارک‏ های علم و فناوری و مراکز رشد
 • تسهیل هم‏ افزایی شبکه ‏ای و افزایش توان رقابت