مرکز رشد واحدهای فناور

معرفی دوره های مختلف

معرفی دوره های مختلف

 

۱ -واحد فناور: نامی است برای تمام واحدهای تحت پوشش مرکز، اعم از واحدهای دورۀ پیش رشد، رشد، تیم‌های فناور دانشگاهی و واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به بخشهای کشاورزی، خدمات، صنعت و تجارت. واحد فناور با مدیریت کارآفرینان در راستای اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری فعالیت می‌کند.

۲- دورۀ رشد مقدماتی:  دوره ای است حداکثـر ۶ ماهه، که در آن به افراد یا گروه‏های مستعدی که دارای ایده‏های نوآورانه صنعتی یا خدماتی هستند، مشاوره لازم جهت آشنایی با بازار، تشکیل گروه کاری، تثبیت ایده و کسب هویت حقوقی مستقل عرضه می‏شود. زمان این دوره تا ۹ ماه قابل افزایش است. به واحد پذیرش شده در دوره رشد مقدماتی، “هسته فنآور” گفته می‏شود.

  • حداکثر بودجه قابل اختصاص در این مرحله در صورت ارائه توجیه اقتصادی طرح و تأیید آن در شورای مرکز تا۵۰ میلیون ریال می‏باشد.
  • مکان اختصاص داده شده به هر واحد مشترک با سایر واحدها در یک سالن بوده و با پارتیشن از هم جدا می‏شوند.

در این دوره، با حمایت مرکز، طرح کاری و برنامۀ واحد فناور تثبیت و تکمیل شده و واحد فناور به صورت یک شرکت یا مؤسسۀ دارای شخصیت حقوقی مستقل به ثبت می‌رسد.

۳- دورۀ رشد: دوره‏ای است حداکثر  ۳ ساله، که طی آن واحد‏های فن‏آور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد  یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز خارج می‏شوند. زمان این دوره در شرایط خاص تا ۵سال قابل افزایش است. به واحد پذیرش شده در دوره رشد “واحد فن‏آور” می‏گویند.

  • حداکثر بودجه قابل اختصاص ۲۵۰ میلیون ریال بوده و در صورت توجیه اقتصادی و تأیید شورای مرکز تا ۳۰۰ میلیون ریال قابل افزایش است.
  • مکان اختصاص داده شده به صورت مجزا می‏باشد.
  • اعتبار اختصاص داده شده جهت کارهای کارگاهی و آزمایشگاهی، تولید، شرکت در نمایشگاه‏ها، آموزش نیروی متخصص مورد نیاز و قابل مصرف می‏باشد.

در این دوره، با حمایت مرکز، واحد فناور توانمندی کامل را برای ورود به بازار رقابتی و ادامۀ حیات مستقل به عنوان یک بنگاه اقتصادی دانش محور به دست می‌آورد.

۴- تیم فناور دانشگاهی- مراکز تحقیقاتی: واحد تشکیل شده با محوریت اعضای هیأت علمی دانشگاه که در چارچوب طرح‌های پژوهشی یا طرح‌های تأییدی دانشگاه فعالیت می‌کند.

۵ -واحد تحقیق و توسعه وابسته به صنعت (R&D) :از این پس به اختصار «واحد تحقیق و توسعه» نامیده می‌شود و متشکل از حداقل دو متخصص به تشخیص و تأیید مدیر مرکز است که در قالب یک واحد وابسته به یک سازمان یا مؤسسۀ دولتی یا خصوصی برای دستیابی به فناوری پیشرفته و یا ارایۀ خدمات مبتنی بر دانش‌های نوین در راستای اهداف و طرح مصوب مرجع متبوع فعالیت می‌کند