مرکز رشد واحدهای فناور

مخاطبین مرکز رشد

مخاطبین مرکز رشد

  • محققین و فارغ التحصیلان برای تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی از طریق پیدا کردن بازاری مناسب برای ارائه‌ی تخصص و مهارتشان
  • نوآوران و کارآفرینان برای تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات قابل فروش در بازار به منظور برپایی و راه‌اندازی فعالیتی جدید تا زمان رسیدن به صحنه‌ی رقابت در بازار
  • شرکت های کوچک و متوسط به منظور  کسب توان بقاء وادامه‌ی فعالیت و افزایش قدرت رقابت در بازار