مرکز رشد واحدهای فناور

حمایت ها

حمایت های قانونی و معنوی مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان


حمایت قانونی: یافتن راهکارهای مناسب برای سرمایه‏گذاری برروی ایده‏های موسسات

حمایت قانونی: می‏توان به تخفیفات مالیاتی، استفاده از قانون‏های ویژه و تسهیلات اعتباری اشاره نمود.

حمایت معنوی: با تسهیل در ایجاد ارتباط موسسات نوپا با مجامع دانشگاهی، صنایع و سازمان‏های اجرایی، مراکز تحقیقاتی و مجامع بین‏المللی، نوع دیگری از حمایت‏ها که شاید بتوان آن را حمایت معنوی نامید فراهم می‏نماید.