مرکز رشد واحدهای فناور

معرفی مدیر مرکز رشد

نام: اشرف

نام خانوادگی: کریمی نیک

محل وتاریخ تولد: کرمان ۱۳۴۹

مدرک تحصیلی: دکتری میکروبیولوژی

مرتبه علمی: استادیار


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل