مرکز رشد واحدهای فناور

اطلاعیه های دانشجویی

مرکزآموزش فنی وحرفه ای

مرکزآموزش فنی وحرفه ای جواردانشگاه آزاداسلامی دوره هایی رادرترم پاییز95برگزار می کند. مکان ثبت نام:مجاوردفتر فرهنگ - جنب مهمانسرا

ادامه مطلب