مرکز رشد واحدهای فناور

سخنرانی علمی با موضوع " آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی فارسی در حوزه علوم انسانی"(ویژه دانشجویانارجمند و اعضای محترم هیات علمی)

۰۴ آبان ۱۳۹۵ | ۱۵:۱۷ کد : ۸۴۸۶ اطلاعیه های کارکنان و هیات علمی
تعداد بازدید:۳۶۱
سخنرانی علمی با موضوع " آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی فارسی در حوزه علوم انسانی"(ویژه دانشجویانارجمند و اعضای محترم  هیات علمی)

نظر شما :