مرکز رشد واحدهای فناور

سخنرانی علمی با موضوع نگاهی به موسیقی کهن ایران(ویژه دانشجویانارجمند و اعضای محترم هیات علمی)

۰۴ آبان ۱۳۹۵ | ۱۵:۱۶ کد : ۸۴۸۵ اطلاعیه های کارکنان و هیات علمی
تعداد بازدید:۲۲۵
سخنرانی علمی با موضوع نگاهی به موسیقی کهن ایران(ویژه دانشجویانارجمند و اعضای محترم  هیات علمی)

نظر شما :