مرکز رشد واحدهای فناور

اطلاعیه مدیر امور بین الملل دانشگاه

۱۶ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۳:۰۵ کد : ۸۳۴۱ اطلاعیه های کارکنان و هیات علمی
تعداد بازدید:۲۱۷
اطلاعیه مدیر امور بین الملل دانشگاه

با توجه به نیاز مدیریت امور بین الملل دانشگاه به همکاری و مساعدت فکری همه اعضای محترم هیات علمی به منظور محقق ساختن امور مربوط که در ذیل آمده است، خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را حداکثر ظرف مدت 2 هفته از این تاریخ دریافت این اطلاعیه, از طریق گروه و دانشکده به این مدیریت ارسال تا اقدام لازم صورت پذیرد.
1-درخواست انعقاد تفاهم نامه از سوی گروه و دانشکده مربوط با دانشگاههای مختلف جهان با توجه به توانمندی های دانشگاه خارجی مورد نظر ضمن یادآوری توانمندی های واحد کرمان
2-نحوه همکاری واحد مجری با همکار خارجی
3-بررسی و اظهار نظر درخصوص ضرورت انعقاد تفاهم نامه
4-محورهای مورد بررسی زیر می تواند مورد توجه قرار گیرد:
-برنامه های آموزشی و پژوهشی مشترک
-تبادل دانشجو، پژوهشگر و اعضای هیات علمی
-فرصت مطالعاتی
-گردهمایی مشترک علمی
-همکاری در مجلات علمی
-برگزاری دوره ها و کارگاههای مشترک
-همکاری در تجاری سازی دانش
-معرفی تاریخ، تمدن و هنر ایرانی
-سایر موارد پیشنهادی
     


نظر شما :